Blog

AI phân tích video_a

AI phân tích video cho khối ngành bán lẻ

Câu chuyện nhỏ nhưng quan trọng Với đặc thù, ngành bán lẻ phụ thuộc nhiều vào dịch vụ CSKH tốt và các chiến dịch tiếp thị thông minh. Các cửa hàng truyền thống vận dụng triệt để việc phân tích thủ công. Họ dự đoán nhu cầu khách hàng thông qua lịch sử mua sắm…