Chính sách Bảo Mật Thông Tin

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và giao dịch trên website https://ecocloud.vn

Quy định cụ thể

Chính sách bảo mật mô tả cách EcoCloud tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên EcoCloud (khách hàng). Việc khách hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên ecocloud.vn được hiểu là khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ chính sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của chính sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung chính sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung chính sách được thông báo trên website chính thức.

Phạm vi thu thập thông tin

 • Khi khách hàng thực hiện giao dịch và đăng ký tài khoản tại EcoCloud, tùy từng thời điểm, khách hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và đăng ký tài khoản.
 • Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin khách hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin khách hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.
 • Khách hàng đồng ý cho phép ghi âm và lưu giữ lại nội dung (i) các cuộc gọi của khách hàng đến số tổng đài chăm sóc khách hàng và (ii) các cuộc gọi từ bộ phận chăm sóc khách hàng (được gọi chung là Bản Ghi Âm).

Cam kết lưu giữ và bảo mật thông tin khách hàng

 • EcoCloud có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin khách hàng. Chúng tôi thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho thông tin khách hàng khi khách hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Khi thu thập dữ liệu, EcoCloud thực hiện lưu giữ và bảo mật thông tin khách hàng tại hệ thống máy chủ và các thông tin khách hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.
 • Khách hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của EcoCloud, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu hệ thống, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp EcoCloud phát hiện khách hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Chúng tôi có quyền chuyển thông tin Cá Nhân của khách hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

Thời gian lưu trữ và sử dụng thông tin khách hàng

 • Đối với các tài khoản hiện hành chúng tôi sẽ lưu trữ và sử dụng thông tin khách hàng không giới hạn cho đến khi khách hàng đóng tài khoản.
 • Đối với các tài khoản đã đóng chúng tôi vẫn lưu trữ thông tin Cá Nhân và truy cập của khách hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… Các thông tin Cá Nhân này sẽ được chúng tôi lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng 1 (một) tháng kể từ ngày khách hàng đóng tài khoản. Sau khi thời hạn này kết thúc, đội ngũ chuyên gia sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn thông tin Cá Nhân của khách hàng.

Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng

EcoCloud có quyền sử dụng các thông tin khách hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin khách hàng để:

 • Cung cấp các dịch vụ cho khách hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của khách hàng khi truy cập vào website.
 • Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản, giả mạo nhận dạng của khách hàng trên EcoCloud.
 • Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

Liên kết với các website khác

 • Khách hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức tại https://ecocloud.vn
 • Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi khách hàng truy cập vào EcoCloud từ các website khác không phải là website chính thức.

Chia sẻ thông tin khách hàng

EcoCloud không cung cấp thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để chúng tôi cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Ví dụ: cung cấp các thông tin cần thiết cho đơn vị triển khai hoặc demo phần mềm…

Ngoài các trường hợp nêu trên, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng khi phải tiết lộ thông tin khách hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, chúng tôi cam kết sẽ chỉ tiết lộ thông tin khách hàng khi được sự đồng ý của khách hàng.

EcoCloud có thể chia sẻ thông tin khách hàng cho các mục đích sau:

 • Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: chúng tôi có thể dùng thông tin khách hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của khách hàng. Ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý, thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp chúng tôi tiến hành khảo sát cần sự tham gia của khách hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Trao đổi thông tin khách hàng với các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với chúng tôi. EcoCloud có thể chia sẻ thông tin khách hàng cho các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Ecocloud. Việc chia sẻ này giúp chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà khách hàng có thể quan tâm. Trong trường các công ty liên kết của chúng tôi được cấp quyền truy cập thông tin khách hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong chính sách này.
 • Trao đổi thông tin khách hàng với các đối tác quảng cáo. Hệ thống theo dõi hành vi của khách hàng được chúng tôi sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị khách hàng, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics…) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, khách hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.

Quyền lợi khách hàng

Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của khách hàng mà không mất phí. Bất cứ lúc nào khách hàng cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng cho mục đích tiếp thị.

Sử dụng Cookie

Chúng tôi cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của khách hàng khi truy cập và sử dụng tính năng … nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp chúng tôi hiểu rõ nhu cầu, sở thích của khách hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, hoặc ý kiến gì về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua form Liên hệ tại https://ecocloud.vn hoặc trực tiếp qua hotline. Chúng tôi giữ quyền thực hiện các thay đổi trong chính sách này. Tất cả thay đổi sẽ được phản ánh trên trang website.

Đăng ký trải nghiệm dịch vụ

Đăng ký để nhận thêm thông tin về các dịch vụ của EcoCloud

Hỗ trợ Khách hàng

Trung tâm giải đáp mọi thắc mắc về dịch vụ EcoCloud