ethereum cloudflare

CLOUDFLARE ETHEREUM GATEWAY

CloudFlare Ethereum Gateway là gì?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ethereum

Những lợi ích của CloudFlare Ethereum Gateway

hgvgh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

hgvgh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

hgvgh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Cấu trúc & Phương thức hoạt động

ethereum gateway thumbnail

Các gói dịch vụ CloudFlare Ethereum Gateway

ethereum cloudflare

Gói Ethereum #1

ethereum cloudflare

Gói Ethereum #2

ethereum cloudflare

Gói Ethereum #3

Câu hỏi thường gặp

Các máy chủ CDN sẽ tự động truy cập tới máy chủ gốc và tự lưu lại bản sao toàn bộ dữ liệu tĩnh của máy chủ gốc. Sau đó các lượt truy cập từ người dùng sẽ chỉ truy cập vào nội dung trên CDN giúp giảm tải cho máy chủ gốc (lên tới hơn 80%traffic). Từ đó tiết kiệm chi phí đầu tư server do không phải mua mới server và tái sử dụng server hiện có vào việc khác.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hotline

076.9999.967

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ CSKH