Dịch vụ Quản trị server là gì?

Dịch vụ quản trị server là hình thức cung cấp dịch vụ quản lý kỹ thuật thực hiện tất cả các thao tác quản lý thuộc trách nhiệm của bộ phận tương đương vị trí Quản trị hệ thống của khách hàng. Khi thuê dịch vụ quản lý máy chủ, khách hàng sẽ được cài đặt, cấu hình, tối ưu, theo dõi và xử lý các vấn đề kỹ thuật, lỗi phát sinh trên máy chủ nhằm đảm bảo máy chủ hoạt động trong trạng thái ổn định và hiệu suất cao nhất.

Các gói dịch vụ Quản trị server của EcoCloud

Quản trị server Free

Quản trị server Standard

demo-ecocloud

Các câu hỏi thường gặp

  • Phòng Kỹ thuật sẽ có ước tính thời gian triển khai và thông báo cập nhật thường xuyên cho khách hàng trong quá trình thực hiện
  • Sau khi hoàn thành thao tác cài đặt và cấu hình, Phòng Kỹ thuật sẽ cung cấp thông tin về các bước đã thực hiện, bàn giao thông tin quản trị máy chủ, và hướng dẫn khách hàng cách kiểm tra nghiệm thu cấu hình dịch vụ. Thời gian nghiệm thu được tính là 48 giờ kể từ khi Phòng Kỹ thuật bàn giao thông tin quản trị cho khách hàng
  • Nếu khách hàng có yêu cầu bổ sung trong thời gian nghiệm thu, Phòng Kỹ thuật sẽ xem xét hỗ trợ trong giới hạn cho phép, tuy nhiên thời hạn nghiệm thu sẽ không thay đổi
  • Nếu không phản hồi trong thời gian nghiệm thu, khách hàng được coi là đã chấp nhận cấu hình được cài đặt trên máy chủ
  • Nếu khách hàng chủ động can thiệp vào cấu hình các dịch vụ và máy chủ, Cloud Server/Cloud VPS mà không thông báo trao đổi với Phòng Kỹ thuật hoặc tự cấu hình sai gây lỗi, thời hạn nghiệm thu được chấm dứt ngay lập tức
  • EcoCloud sẽ có trách nhiệm thông báo cho khách hàng về các ứng dụng mình cài đặt thêm (nếu có)
  • Khách hàng cần cung cấp cho phía kĩ thuật EcoCloud các thông tin account root (cấp cao nhất) và thông tin quản trị liên quan.
  • Khách hàng cần thông báo cho phía EcoCloud về các cập nhật từ phía khách hàng liên quan đến Server (nếu có)

Đăng ký trải nghiệm dịch vụ

Đăng ký để nhận thêm thông tin về các dịch vụ của EcoCloud

Hỗ trợ Khách hàng

Trung tâm giải đáp mọi thắc mắc về dịch vụ EcoCloud