Category Archives - an ninh

an ninh san bay-thumbnail

Những đổi mới trong an ninh sân bay 2023

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, các sân bay không ngừng tìm kiếm những giải pháp sáng tạo để cải thiện an ninh, tự động hóa quy trình và nâng cao trải nghiệm của hành khách. Một trong những đổi mới an ninh sân bay đã cách mạng hóa việc quản lý là…