Category Archives - chuyển đổi số

xu hướng chuyển đổi số-u

Thực trạng & xu hướng chuyển đổi số tại Việt Nam

Xu hướng chuyển đổi số toàn cầu lan rộng & thu được kết quả tích cực đa lĩnh vực. Các doanh nghiệp Việt cần làm gì để hội nhập và thành công? Sai lầm khiến các doanh nghiệp thất bại trong chuyển đổi số Trong bối cảnh toàn cầu đang thực hiện cuộc cách mạng…