waf-thumbnail

CLOUDFLARE WAF

CloudFlare WAF là gì?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

waf

Những lợi ích của CloudFlare WAF

Dễ truy cập

Người sử dụng mạng IPFS sẽ dễ dàng truy cập nội dung mà mà không yêu cầu cài đặt bất kỳ phần mềm đặc biệt nào

Dễ truy cập

Người sử dụng mạng IPFS sẽ dễ dàng truy cập nội dung mà mà không yêu cầu cài đặt bất kỳ phần mềm đặc biệt nào

Dễ truy cập

Người sử dụng mạng IPFS sẽ dễ dàng truy cập nội dung mà mà không yêu cầu cài đặt bất kỳ phần mềm đặc biệt nào

Cấu trúc & Phương thức hoạt động

Các gói dịch vụ CloudFlare WAF

waf-thumbnail

Gói WAF #1

waf-thumbnail

Gói WAF #2

waf-thumbnail

Gói WAF #3

Câu hỏi thường gặp

Các máy chủ CDN sẽ tự động truy cập tới máy chủ gốc và tự lưu lại bản sao toàn bộ dữ liệu tĩnh của máy chủ gốc. Sau đó các lượt truy cập từ người dùng sẽ chỉ truy cập vào nội dung trên CDN giúp giảm tải cho máy chủ gốc (lên tới hơn 80%traffic). Từ đó tiết kiệm chi phí đầu tư server do không phải mua mới server và tái sử dụng server hiện có vào việc khác.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hotline

076.9999.967

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ CSKH