Giải pháp AI Video Analytics sử dụng trí thông minh nhân tạo để nhận dạng, tìm kiếm và phân tích hình ảnh con người, vật thể, màu sắc từ các camera an ninh.