Vào sáng 19/6/2020, Quốc Hội đã thông qua cuộc bỏ phiếu tán thành thực hiện Nghi Quyết giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ đạt doanh thu dưới 200 tỷ đồng. Được biết Quốc Hội đã xem xét để bỏ tiêu chí về thu bảo hiểm người lao động cho các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, như vậy sẽ làm giảm áp lực và mang lại sự công bằng hơn để các doanh nghiệp có thể phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Biểu quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2020

Theo chủ nhiệm Ủy ban Tài Chính ông Nguyễn Đức Hải, ngân sách nhà nước trong năm 2020 số giảm có thể từ 15.840 tỷ đồng lên khoảng 23.000 tỷ đồng so với phương án mà Chính Phủ đề ra, ngoài ra thông qua cuộc biểu quyết còn có nhiều ý kiến cho rằng cần tăng thêm các phương án để giúp các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh được đẩy mạnh.

Theo đó Quốc Hỗi vẫn đang xem xét để mở rộng các đối tượng giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tài khóa… góp phần đẩy mạnh quá trình phục hồi và phát triển nền kinh tế để ứng phó với đại dịch Covid-19.

Theo VNEXPRESS

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Copyright © 2020 Turbo Solutions, JSC