Sau 1 thời gian sử dụng, nhu cầu nâng cấp Server là cần thiết. Bạn hoàn toàn có thể làm được điều đó.

Bước 1: Chọn vào VM cần nâng cấp > Cài đặt

Bước 2: Chọn Cấu hình

– Tại đây, bạn chỉ có thể tăng cấu hình và tăng tối đa CPU 24 core, RAM 128Gb, STORAGE 2048Gb
– Chi phí sẽ được tự động cập nhật và lưu ý số dư tối thiểu của bạn phải đủ trả trong 24h
– Chọn “lưu thay đổi” để cập nhật cấu hình mới
Ngoài ra, trong mục “cài đặt” này bạn có thể thay đổi được Hostname, mật khẩu và hệ điều hành (hoàn toàn miễn phí)

Lưu ý: Tất cả dữ liệu sẽ mất và không thể khôi phục sau khi thay đổi Hệ điều hành.

Thật đơn giản đúng không nào? Hãy cùng ECOCloud trải nghiệm dịch vụ đám mây ngay hôm nay.

Comments are closed.

Copyright © 2020 Turbo Solutions, JSC